Буцах

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай НЗД-ын А/498 дугаар захирамж

Монгол улсын хүн амын тоо