Мэдээний админ: Н.Мэндсайхан

Албан тушаал:
Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Е-мэйл хаяг:
mendee@emg.ub.gov.mn
Утасны дугаар:
Цаг үеийн мэдээний тоо: 7
Зөвлөгөө: 0
Зарын тоо: 2
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 0

Цаг үеийн мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 7

Зөвлөгөө

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Зар

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 2

Төсөв санхүүгийн мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0