Мэдээний админ: Uranhaich.n@emg.ub.gov.mn

Албан тушаал:
Е-мэйл хаяг:
Uranhaich.n@emg.ub.gov.mn
Утасны дугаар:
Цаг үеийн мэдээний тоо: 0
Зөвлөгөө: 0
Зарын тоо: 0
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 47

Цаг үеийн мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Зөвлөгөө

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Зар

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Төсөв санхүүгийн мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 47

Монгол улсын хүн амын тоо