Мэдээний админ: Сүхбаатар ДЭМТ

Албан тушаал:
Е-мэйл хаяг:
info@sbemt.ub.gov.mn
Утасны дугаар:
Цаг үеийн мэдээний тоо: 0
Зөвлөгөө: 0
Зарын тоо: 3
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 0

Цаг үеийн мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Зөвлөгөө

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Зар

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 3

Төсөв санхүүгийн мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0