Мэдээний админ: Налайх ДЭМТ

Албан тушаал:
Е-мэйл хаяг:
Khuderee24@gmail.com
Утасны дугаар:
Цаг үеийн мэдээний тоо: 0
Зөвлөгөө: 0
Зарын тоо: 1
Төсөв санхүүгийн мэдээлэл: 0

Цаг үеийн мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Зөвлөгөө

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Зар

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 1

Төсөв санхүүгийн мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0