Буцах

Тусгай зөвшөөрөл хүссэн иргэн, хуулийн этгээдийн буцсан төсөл

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг 2018 оны 12 дугаар сарын 10-14 хооронд хүлээн авсан. Төслийн боловсруулалт хангалтгүй иргэн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай Энд дарж танилцана уу. Буцсан материалыг анх хүсэлт өгсөн газар болох Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлсэн.

Жич: Төсөлтэй холбоотой асуух, тодруулах зүйлсийг 2019 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс хойш 325054 дугаараас, эсхүл Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын ажлын албанаас тодруулна уу.