Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2018 оны жилийн эцсийн тайлан авах хуваарь гарлаа

2018 оны хүн хүчний ЭМТ-401,ЭМТ-402 тайланг хувийн эмнэлгийн сарын мэдээний шинэчлэгдсэн цахим програмын Байгууллага – бүртгэл - хүний нөөцийн  хэсэгт ажилтан тус бүрээр, дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийнхэсэгт холбогдох мэдээллийг оруулан хадгалж, Тайлан мэдээний хэсэг рүү орж хүн хүчний ЭМТ401,ЭМТ-402 тайланг бодуулан шалгаж, өөрсдийн компьютерт хадгалж, цаасаар хэлбэрээр авч ирнэ үү.  

Тайлан хүлээн авах газар:  НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ-ИЙН   ДҮНЖИНГАРАВ САЛБАР

1.     ЭМБ-ын хүчин чадал хүний нөөцийн тайлан ЭМТ-401,ЭМТ-402 маягтын дагуу

Төрөл

Чиглэл

Хугацаа

1

Клиник эмнэлгүүд

Арьс гоо засал, БЗДХ, ЧХХ, нүд, мэдрэл, гэмтэл, мэс засал

2018.11.27

Лаборатори, рентген, эхо

2018.11.28

Эмэгтэйчүүд

2018.11.29

Уламжлалт

2018.11.30

Шүд, хүүхэд 

2018.12.03

Шүд

2018.12.04-2018.12.05

Сэтгэц наркологи, харшил, уроандрологи, сэргээн засах, хавдар хөнгөвчлөх, бусад

2018.12.06

Дотор

2018.12.07

2

Ортой эмнэлгүүд

Ортой эмнэлгүүд

2018.12.10-2018.12.11

3

Сувиллууд

Сувиллууд

2018.12.12-2018.12.13

4

Эмийн сангууд

БГД, ХУД, БНД-т байрлалтай эмийн сангууд, АХШУ

2018.12.14

БЗД-т байрлалтай эмийн сангууд, АХШУ

2018.12.17

СБД,БНД-т байрлалтай эмийн сангууд, АХШУ

2018.12.18

СХД-т байрлалтай эмийн сангууд, АХШУ

2018.12.19

ЧД,НД-т байрлалтай эмийн сангууд, АХШУ

2018.12.20

 Хувийн эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг Мэдээ тайлан -жилийн эцсийн тайлангийн хэсэгт бүх байгууллага ЭМТ-202, сувилал ЭМТ-203, шүдний эмнэлэг ЭМТ-309, БЗДХ-ыг бүртгэдэг эмнэлэг ЭМТ-304, эмийн сан ЭМТ-201,27 тайланг хуудас бүрээр/sheet/ оруулж хадгалаад, Тайлан мэдээ харах хэсгээр орж алдааг шалган өөрсдийн компьютерт хадгалан хэвлэж авчирна уу.

Амбулаторийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг клиник эмнэлгүүдийн анхааралд: Сарын мэдээний онлайн програм 2018.12.20-ноос 2019.01.03-ны 0900 цаг хүртэлх хугацаанд   нээлттэй байна.  2018 оны 12 сарын мэдээг тасалбар болгосон өдрөөс хойших өдрүүдийн үзлэгийг  2019 оны 1 дүгээр сарын үзлэгийн мэдээнд оруулж мэдээлнэ үү.

2.     Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан

Тайлангийн нэр

Төрөл

Чиглэл

Хугацаа

1

Хувийн эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан ЭМТ 202

/БЗДХ-ыг бүртгэдэг эмнэлгүүд ЭМТ 304, шүдний эмнэлгүүд ЭМТ 309 тайланг хамт өгнө/

Клиник эмнэлгүүд

Арьс,харшил, гоо засал, ЧХХ, Нүд, Мэдрэл,

2018.12.21

Уламжлалт,  хүүхэд, лаборатори 

2018.12.24

Эмэгтэйчүүд, рентген, эхо 

2018.12.25

Шүд

2018.12.26

Дотор, гэмтэл мэс засал,  , сэтгэц наркологи, уроандрологи, сэргээн засах, хавдар, хөнгөвчлөх, БЗДХ

2018.12.27

  Сувилал ЭМТ-203, Бусад

2018.12.31

 

Ортой эмнэлэг

 

2019.01.03

2019.01.04

2

Сувиллын үйл ажиллагааны тайлан ЭМТ 203

 

Сувилал

 

2019.01.02

3

 

ЭМТ-201.27 тайлан

Эмийн сангууд

/жорын тайлан/

2018.12.25-2019.01.04-ны хооронд

4

Орлого зарлагын жилийн эцсийн тайлан ААНБ-2 

Клиник,  ор бүхий эмнэлэг, сувилал, эмийн сан, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд

2019.02.01-2019.02.25

5

2018 оны 4-р улирлын ЭМТ-6 тайлан

Клиник болон  ор бүхий эмнэлэг, сувилал, эмийн сан, АХШУ, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд

2019.01.01-2019.01.15

онлайнаар


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Дээрхи хуваарийн дагуу бүх байгууллагууд  Статистикийн тухай хуулийн 9.6 дахь заалтын дагуу тайлангаа өөрийн биеэр авч ирэн онлайнтай тулгаж, шалгуулан өгөх ба хоцорсон тохиолдолд тухайн байгууллагын жилийн эцсийн тайланг ирүүлээгүйд тооцно.

2019 оны жилийн эцсийн тайланг цаасан хэлбэрээр авахгүй зөвхөн цахимаар авна.

 НЭМГ-СМХ   Холбогдох утас:  329114