ТҮЙМРИЙН ХАМГИЙН ТОМ ХӨНӨӨЛ УНТАРСНЫ ДАРАА ЭХЭЛДЭГ

Ой хээрийн түймэр нь хүний санамсар болгоомжгүй үйлдлээс л болж гардаг. Амьтад гал асаадаггүй. Харин түймрийн дараах хор хөнөөлийг амьтан, ургамал, амьд бүхэн амсаж туулдаг.