СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллагуудын “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах” ажлын гүйцэтгэгч байгууллагуудыг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 34 дүгээр зүйлийн дагуу сонгон шалгаруулж, шууд гэрээ байгуулах тул үнийн саналыг ирүүлж оролцохыг урьж байна.