Буцах

ҮЕРИЙН УСНЫ АЮУЛЫН ДАРААХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРСДЭЛЭЭС БОЛГООМЖИЛ!

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР