Буцах

ТҮЙМРИЙН ХАМГИЙН ТОМ ХӨНӨӨЛ УНТАРСНЫ ДАРАА ЭХЭЛДЭГ

Ой хээрийн түймэр нь хүний санамсар болгоомжгүй үйлдлээс л болж гардаг. Амьтад гал асаадаггүй. Харин түймрийн дараах хор хөнөөлийг амьтан, ургамал, амьд бүхэн амсаж туулдаг.
Таны алдаж галдсан түймрийн хор уршиг эргэн тойрны бүх зүйлийг дайрч гардаг учир анхаарал болгоомжтой байгаарай. Түймэр хэнийг ч, юуг ч тойрдоггүй.