Буцах

Хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагад Коронавируст Ковид-19 сэжигтэй тохиолдол илэрсэн бол ажиллах түр зөвлөмж