Буцах

ШУУРХАЙ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БАГ /ГОЛОМТЫН ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ/-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Голомтод эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийх түр заавар” батлах тухай А/188 дугаар тушаалын хүрээнд НЭМГ, ЗӨСҮТ-тэй хамтран харьяа 29 эрүүл байгууллагын шуурхай хариу арга хэмжээний багийн тархвар судлагч эмч, ариутгагч, бага эмч, жолооч нарын төлөөлөл нийт 99 хүнд сургалт  зохион байгууллаа.

Онолын  сургалтыг  БГДЭМТ-д,  дадлага болон гардан үйлдлийн сургалтыг Тоyoko-Inn зочид буудалд ЗӨСҮТ-ийн удирдлаган дор  48 ариутгагч, тархвар судлагч нарт тус тус явууллаа.