Буцах

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЛБАНЫ ДЭЛГЭСЭН ЭМНЭЛГИЙН ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Нийслэлийн эрүүл мэндийн албаны дэлгэсэн “Яармаг-100” эмнэлэг 2020 оны 05 дугаар сарын 06-08-ны өдрүүдэд Нийслэлийн эрүүл мэндийн албаны дэд штабын 25, харьяа байгууллагаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн 115, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын 15, Цагдаагийн байгуулагын 4, Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын 2, Нийслэлийн онцгой байдлын газраас 2, “Элемент” ХХК-ийн 2, Нийслэлийн зоонозын төвөөс 4, Тээврийн цагдаагийн 1 зэрэг нийт 168 ажилтан, албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР