Буцах

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас 2020 оны жилийн эцсийн статистикийн тайлан авах тушаал гарлаа.

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас жилийн эцсийн тайлан хүлээн авах тухай НЭМГ-ын даргын 2020.12.21 өдрийн А/168 дугаар тушаал батлагдан гарлаа.  Жилийн эцсийн тайланг ЭМС-ын 2019 оны А/611 дугаар тушаалаар батлагдсан маягтын дагуу 2020 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 2021 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүртэлх хугацаанд цахим программаар авна. ХХЭМБ-ууд жилийн эцсийн тайланг батлагдсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр гаргаж, заавал архивлаж, хадгална. Тайлангийн маягтуудыг НЭМГ, ЭМХТ-ийн цахим хуудаст зааварын хамт байршуулсан.

Энэ жил сарын мэдээ, жилийн эцсийн тайлан хүлээн авдаг цахим программыг шинэчлэн сайжруулж, өөрчилсөнтэй холбоотой цахимаар /zoom/ сургалт хийх гэж байна.

Сургалтанд доорх хуваарийн дагуу дурдсан цагт байгууллагууд идэвхтэй оролцоно уу. Zoom-д орох кодыг 2020.12.27-ны өдөр сарын мэдээний цахим тайлангийн программд байршуулах болно.

  2020.12.28-нд           

Цаг

Оролцох байгууллага

Үйл ажиллагааны чиглэлээр

10:30 – 11:00

Сувилал

 

11:00 -11:30

Ортой эмнэлэг

 

11:30 -12:00

Клиник эмнэлэг

Дотор

12:00 – 12:30

Клиник эмнэлэг

Уламжлалт

13:30 -14:00

Клиник эмнэлэг

Арьс, пластик, гоо засал, БЗДХ,

14:00 – 14:30

Клиник эмнэлэг

Нүд, ЧХХ, Сэтгэц наркологи, харшил, уроандрологи, сэргээн засах, хавдар хөнгөвчлөх, бусад

15:00 – 15:30

Клиник эмнэлэг

Хүүхэд,   мэдрэл,  мэс засал, гэмтэл,

15:30 -16:00

Клиник эмнэлэг

Эмэгтэйчүүд

 2020.12.29-нд

Цаг

Оролцох байгууллага

Үйл ажиллагааны чиглэлээр

10:00 - 10:30

Клиник эмнэлэг

  Шүдний эмнэлэг

11:30 – 12:00

Клиник эмнэлэг

Лаборатори, рентген, эхо

12:00 -12:30

Эмийн сан

 

    НЭМГ-СМХ    79970101 утсаар залгаж СМХ-тэй холбогдоно уу.