Буцах

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас 2020 оны жилийн эцсийн статистикийн тайлан авч эхэллээ.

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас жилийн эцсийн тайлан хүлээн авах тухай НЭМГ-ын даргын 2020.12.21 өдрийн А/168 дугаар тушаалын дагуу жилийн эцсийн тайланг 2020 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-ны өдөр хүртэлх хугацаанд цахим программаар авна. tailan.ubhealth.mn цахим программ шинэчлэгдсэн тул эмнэлэг эмийн сангууд нэвтрэх нэр, нууц үг дээр компаний  регистрийн дугаарыг оруулж нэвтэрч орно уу.

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жилийн эцсийн статистикийн тайлан авах хуваарь

 

ХХЭМБ

Үйл ажиллагааны чиглэл

   Тайлан авах хугацаа

Тайлан авах цахим хаяг

 

 

1

ЭМБ-ын хүний нөөц, хүчин чадлын тайлан-ЭМТ-401, ЭМТ402

Клиник эмнэлэг

 

2020.12.29–

 

2021.01.11

tailan.ubhealth.mn

Ортой эмнэлэг

Сувилал

Эмийн сан, АХШУГ

 

2

Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан-ЭМТ 202

Клиник эмнэлэг,

Ортой эмнэлэг,

Сувилал /амбулаторитой/

 

2021.01.02–

2021.01.11

tailan.ubhealth.mn

 

3

Сувиллын үйл ажиллагааны тайлан- ЭМТ-203

 

Сувилал

 

2021.01.02- 2021.01.11

tailan.ubhealth.mn

 

4

БЗДХ/ДОХ-ын төв, кабинетийн үйл ажиллагааны тайлан ЭМТ 304

БЗДХ-ын эмчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг клиник эмнэлэг

 

2021.01.02- 2021.01.11

tailan.ubhealth.mn

 

5

Шүдний кабинетийн тайлан-ЭМТ-309

Шүдний эмчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг клиник эмнэлэг

 

2021.01.02- 2021.01.11

tailan.ubhealth.mn

 

6

Эмийн сангийн тайлан ЭМТ 201.27 /жорын тайлан/

 

Эмийн сан

 

2021.01.02- 2021.01.11

tailan.ubhealth.mn

7

Аж ахуйн нэгжийн орлого зарлагын тайлан ААНБ 2

Клиник эмнэлэг, ортой эмнэлэг, сувилал, эмийн сан

2021.02.01-

2021.02.25

medee.1212.mn

8

Улирлын мэдээ ЭМТ-6 /2020 оны 4-р улирал/

Клиник эмнэлэг, ортой эмнэлэг, сувилал, эмийн сан

2021.01.05-

2021.01.20

medee.1212.mn

 

Тайлангийн маягтуудыг НЭМГ, ЭМХТ-ийн цахим хуудаст зааварын хамт байршуулсан.

Лавлах утас: 79970101 Статистик мэдээллийн хэлтэстэй холбогдоно уу.

 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар