Буцах

СОНГИНОХАЙРХАН дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн хаяг, зөвлөгөө өгөх утас

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нэр  Хороо Суурин утас 
1 Буянт-Манал I 70176090
2 Анан II 70282876
3 Мичид-Ундрага III 70175987
4 Наран Манал  IV 70175927
5 Отгон долоон бурхан V 70175977
6 Гурван цүүр  VI 70175421
7 Энхийн-өргөө VII 70176063
8 Ээлтэй  VIII 70146175
9 Энх-Элбэрэл -1 IX 11-306027
10 Байгальнаран  X 70146225
11 Гурван-Тэрх XI 11-306193
12 Алтанцэгцүүхэй  XII 70182345
13 Өнө-Ачит XIII 70182876
14 ТОНЭ XIV 70180108
15 Мичид асрал -1 XV 70180100
16 Энх-ачит XVI 70180104
17 Санхум  XVII 70008458
18 Гурванжаргал хайрхан -2 XVIII 70182063
19 Батцэцэн  XIX 70183983
20 Жаргал-Өлзий  XX 70173986
22 Одонтманал  XXII 70178385
23 Гурванжаргал хайрхан XXIII 91751523
24 Баянбигэр  XXIV 99049858
25 Цэцэгхайрхан XXV 11-306184
26 Эхэн босго  XXVI 98110470
27 Энх-Элбэрэл-2 XXVII 70176027
28 Арвин мэнд XXVIII 11-306209
29 Ариун энэрэл  XXIX 70180098
30 Мичид асрал-2 XXX 98121117
31 Өлзийтманал  XXXI 88840411
32 Жаргал-Өлзий -2 XXXII 70173986
33 Энхийн-өргөө XXXIII 80070502