Буцах

ТОМООХОН ЗАХ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮДИЙН АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ

Иргэд олон нийтийн хүнсний хангамжийг бүрдүүлэх үүднээс тусгай горимоор зах худалдааны төвүүдийг ажиллуулна.
Тус салбарын нийт ажиллагсдын 15% нь ажиллах бөгөөд холбогдох хуваарийн дагуу тухайлсан байршлуудад шинжилгээнд хамрагдсанаар ажиллана.
Хүнсний дэлгүүр, супермаркетууд бараа татан авалтаа хийх юм. Хүнсний захуудыг дараах хуваарийн дагуу шат дараатай нээнэ.