Буцах

"КОВИД-19" ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ТҮР ЖУРМЫН ХҮРЭЭНД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА