Буцах

05 САРЫН 07-НД АЖИЛЛАХ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ

2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын суурин 117 цэг, явуулын 20 /автобус/ цэгт 331 багийн 2096 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллаж, 73.866 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөлөө.
Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр нь танилцуулж байна.