Буцах

05 САРЫН 06-НД АЖИЛЛАХ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ЦЭГҮҮД

2021.05.06-нд Улаанбаатар хотод 115 цэгт 301 багийн 2339 эмч, ажилтан ажиллаж, 75.592 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөлөө.
Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.