Буцах

06 САРЫН 08-НД АЖИЛЛАХ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ЦЭГҮҮД

2021 оны 06 дугаар сарын 08-нд Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын суурин 41 цэг, явуулын 13 (автобус) цэгт 104 багийн 556 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллаж, 11.888 иргэнийг дархлаажуулна.
Дархлаажуулалтын цэгүүдийг дүүрэг тус бүрээр нь танилцуулж байна.