Буцах

06 САРЫН 10-НД АЖИЛЛАЖ БУЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ЦЭГҮҮД

2021 оны 06 дугаар сарын 10-нд Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын суурин 40 цэг, явуулын 10 (автобус) цэгт 98 багийн 524 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллаж, 8978 иргэнийг дархлаажуулна.
Дархлаажуулалтын цэгүүдийг дүүрэг тус бүрээр нь танилцуулж байна.