Буцах

КОРОНАВИРУСЫН ХАЛДВАРЫН ЭСРЭГ ВАКЦИНЫ ТАЛААРХ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

Коронавирусын халдварын эсрэг вакцины нэмэлт буюу III тунгийн талаарх түгээмэл асуулт, хариултуудыг Монгол, Англи хэлээр хүргэж байна.
Answers to your questions about COVID-19 booster shots.