Буцах

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүний нөөцийн менежерүүдтэй хуваарьт уулзалт зохион байгууллаа.


Тус уулзалтаар хүний нөөцийн хангалт, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, ажлын ачаалалыг тэнцвэржүүлж шаардлагатай мэргэжилтнүүдийг авч ажиллуулах, хүний нөөцийн сан бүрдүүлэх зорилгоор хөдөлмөрийн яармаг зохион байгуулах арга хэмжээ авч ажиллах, хамтын уялдаа холбоог сайжруулах нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулахад санал авч, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлаар санал солилцлоо.