Буцах

ХХЭМБ-аас 2020 оны 2 дугаар улирлын санхүүгийн ЭМТ-6 тайланг авч байна

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2018 оны А/156 дугаар тушаалын дагуу 07 сарын 24 ний дотор 2020 оны 2 дугаар улирлын мэдээг  medee.1212.mn хаягаар орж илгээнэ үү.