Буцах

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар Статистикийн хэлтэст 2 мэргэжилтэн авна.