Буцах

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт Салбарын хүний нөөц, ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн авна.