Буцах

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт Хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн авна.