Буцах

2019 оны 3 дугаар улирлын орлого, зарлагын тайлан авч байна

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРААС ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА  БОЛОН ӨЭМТ-ийн АНХААРАЛД:

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, /эмнэлэг, сувилал, эмийн сан/, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд орлого, зарлагын 2019 оны 3 дугаар улирлын мэдээг Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/156 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан ЭМТ-6 маягтын дагуу http://medee.1212.mn/  эсвэл www.ehealth.mn хаягаар орж УЛИРЛЫН МЭДЭЭ  хэсэгт нэвтэрч өгнө үү.

          Улирлын мэдээг үйл ажиллагааны /амбулатори, ортой, сувилал, эмийн сан г.м/ тусгай зөвшөөрөл тус бүрээр шивнэ. Шивэхдээ нэг нэвтрэх нэрээрээ ороод тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг өөрчилж, тусгай зөвшөөрөл тус бүрээр мэдээгээ шивж илгээнэ үү.

              Улирлын мэдээг програмд оруулахдаа алдаагаа сайтар шалгаж оруулна уу.

                                              Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар