Буцах

ХХЭМБ-аас 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн ААНБ-2 тайланг авч байна

ӨЭМТ БОЛОН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД:

      Үндэсний статистикийн хорооны тайлан авах программ хаагдаагүй байгаа тул 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн ААНБ-2 тайлан ирүүлээгүй байгаа  өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, хувийн хэвшлийн клиник, сувилал, ортой эмнэлэг, эмийн сангууд тайлангаа яаралттай ирүүлнэ үү.

     Тус тайланг апплекшин программаар авч байна. Программыг хэрхэн татах, суулгах талаар заавар, зөвлөгөөг НЭМГ-ын онлайн тайлангийн программ дээр байршуулсан тул заавартай танилцана уу.

     Мэдээ, тайланг удаа дараа ирүүлэхгүй байгаа байгууллагуудын нэрсийг ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ НИЙСЛЭЛИЙН КОМИСС-т мэдэгдэх болохыг анхааруулж байна.

                                                                                                            Статистик, мэдээллийн хэлтэс