Буцах

Шуурхайн биелэлт оруулсан байдал /Байгууллагаар/

Нийт мэдээ: 423
 Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
1Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 21Үзэх
2Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 7Үзэх
3Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 8Үзэх
4Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 14Үзэх
5Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 11Үзэх
6Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 11Үзэх
7Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 10Үзэх
8Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 11Үзэх
9Багахангай дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 21Үзэх
 Нэгдсэн эмнэлэг
10Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 22Үзэх
11Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 9Үзэх
12Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 15Үзэх
13Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 24Үзэх
 Амаржих газар
14Өргөө амаржих газар 10Үзэх
15Хүрээ амаржих газар 15Үзэх
16Амгалан амаржих газар 15Үзэх
 Тусгай мэргэжлийн төв
17Шүд эрүү нүүрний төв 13Үзэх
18Наркологийн эмнэлэг 12Үзэх
19Энэрэл эмнэлэг 12Үзэх
20Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төв 20Үзэх
21Сэргээн засах клиникийн эмнэлэг 8Үзэх
22Нийслэлийн Зоонозын төв 15Үзэх
 Тосгоны Эрүүл мэндийн төв
23Гачуурт тосгоны эрүүл мэндийн төв 23Үзэх
24Туул тосгоны Эрүүл мэндийн төв 24Үзэх
25Жаргалант тосгоны Эрүүл мэндийн төв 22Үзэх
26Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төв 15Үзэх
 Хүүхдийн клиник сувилал 
27Хүүхдийн сэргээн засах Хан Туул төв 5Үзэх
28Хүүхдийн сэргээн засах "Бяцхан тэмүүлэл" төв 6Үзэх
29Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах "Эрүүл үрс" төв 8Үзэх