Буцах

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 19 2020-06-06 31 Дэлгэрэнгүй
2 21 2020-06-06 50 Дэлгэрэнгүй
3 20 2020-06-06 63 Дэлгэрэнгүй
4 3 2020-06-05 76 Дэлгэрэнгүй
5 1 2020-06-04 40 Дэлгэрэнгүй
6 2 2020-06-03 107 Дэлгэрэнгүй
7 0 2020-06-03 27 Дэлгэрэнгүй
8 7 2020-06-03 78 Дэлгэрэнгүй
9 5 2020-06-01 105 Дэлгэрэнгүй
10 14 2020-05-30 57 Дэлгэрэнгүй
11 16 2020-05-29 99 Дэлгэрэнгүй
12 11 2020-05-29 80 Дэлгэрэнгүй
13 17 2020-05-28 65 Дэлгэрэнгүй
14 15 2020-05-28 111 Дэлгэрэнгүй
15 13 2020-05-27 68 Дэлгэрэнгүй