Буцах

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 0 2020-07-09 32 Дэлгэрэнгүй
2 3 2020-07-09 92 Дэлгэрэнгүй
3 20 2020-07-08 72 Дэлгэрэнгүй
4 7 2020-07-08 85 Дэлгэрэнгүй
5 1 2020-07-08 41 Дэлгэрэнгүй
6 17 2020-07-08 69 Дэлгэрэнгүй
7 15 2020-07-08 120 Дэлгэрэнгүй
8 12 2020-07-08 75 Дэлгэрэнгүй
9 11 2020-07-07 84 Дэлгэрэнгүй
10 21 2020-07-07 66 Дэлгэрэнгүй
11 5 2020-07-06 112 Дэлгэрэнгүй
12 15 2020-07-06 110 Дэлгэрэнгүй
13 2 2020-07-06 114 Дэлгэрэнгүй
14 16 2020-07-05 101 Дэлгэрэнгүй
15 13 2020-07-04 71 Дэлгэрэнгүй