Буцах

Наркологийн эмнэлэг

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 19 2020-07-09 47 Дэлгэрэнгүй
2 15 2020-07-08 63 Дэлгэрэнгүй
3 21 2020-07-08 20 Дэлгэрэнгүй
4 16 2020-07-07 54 Дэлгэрэнгүй
5 17 2020-07-06 50 Дэлгэрэнгүй
6 19 2020-07-04 33 Дэлгэрэнгүй