Буцах

Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 21 2020-06-04 13 Дэлгэрэнгүй
2 16 2020-06-03 45 Дэлгэрэнгүй
3 21 2020-06-03 47 Дэлгэрэнгүй
4 0 2020-06-03 46 Дэлгэрэнгүй
5 17 2020-05-26 29 Дэлгэрэнгүй
6 19 2020-05-24 18 Дэлгэрэнгүй
7 0 2020-05-24 27 Дэлгэрэнгүй
8 22 2020-05-23 10 Дэлгэрэнгүй