Буцах

Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 16 2020-07-09 48 Дэлгэрэнгүй
2 0 2020-07-09 51 Дэлгэрэнгүй
3 21 2020-07-08 62 Дэлгэрэнгүй
4 0 2020-07-06 35 Дэлгэрэнгүй
5 19 2020-07-06 23 Дэлгэрэнгүй
6 21 2020-07-06 20 Дэлгэрэнгүй
7 22 2020-07-04 18 Дэлгэрэнгүй
8 17 2020-07-04 33 Дэлгэрэнгүй