Буцах

Нийслэлийн Зоонозын төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 0 2020-07-09 78 Дэлгэрэнгүй
2 16 2020-07-08 71 Дэлгэрэнгүй
3 2020-07-05 27 Дэлгэрэнгүй
4 0 2020-07-05 70 Дэлгэрэнгүй
5 12 2020-07-03 42 Дэлгэрэнгүй
6 2020-06-27 22 Дэлгэрэнгүй
7 19 2020-06-27 24 Дэлгэрэнгүй