Буцах

Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 12 2020-07-09 41 Дэлгэрэнгүй
2 16 2020-07-08 51 Дэлгэрэнгүй
3 11 2020-07-08 32 Дэлгэрэнгүй
4 14 2020-07-07 34 Дэлгэрэнгүй
5 22 2020-07-07 36 Дэлгэрэнгүй
6 14 2020-07-06 40 Дэлгэрэнгүй
7 15 2020-07-05 33 Дэлгэрэнгүй
8 19 2020-07-05 21 Дэлгэрэнгүй
9 21 2020-07-01 48 Дэлгэрэнгүй
10 16 2020-06-24 37 Дэлгэрэнгүй
11 17 2020-06-23 37 Дэлгэрэнгүй
12 15 2020-06-22 45 Дэлгэрэнгүй
13 22 2020-06-22 6 Дэлгэрэнгүй
14 17 2020-06-17 38 Дэлгэрэнгүй
15 19 2020-06-15 39 Дэлгэрэнгүй