Буцах

Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 22 2020-06-06 33 Дэлгэрэнгүй
2 16 2020-06-04 35 Дэлгэрэнгүй
3 11 2020-06-04 29 Дэлгэрэнгүй
4 15 2020-06-03 43 Дэлгэрэнгүй
5 21 2020-06-02 43 Дэлгэрэнгүй
6 12 2020-06-02 38 Дэлгэрэнгүй
7 22 2020-06-01 4 Дэлгэрэнгүй
8 13 2020-06-01 38 Дэлгэрэнгүй
9 17 2020-05-30 36 Дэлгэрэнгүй
10 0 2020-05-29 37 Дэлгэрэнгүй
11 19 2020-05-29 17 Дэлгэрэнгүй
12 21 2020-05-27 18 Дэлгэрэнгүй
13 18 2020-05-26 38 Дэлгэрэнгүй
14 19 2020-05-26 37 Дэлгэрэнгүй
15 16 2020-05-25 45 Дэлгэрэнгүй