Буцах

Жаргалант тосгоны эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 0 2020-07-07 33 Дэлгэрэнгүй
2 19 2020-07-07 19 Дэлгэрэнгүй
3 0 2020-07-07 36 Дэлгэрэнгүй
4 21 2020-07-07 21 Дэлгэрэнгүй
5 17 2020-07-05 32 Дэлгэрэнгүй
6 0 2020-07-04 28 Дэлгэрэнгүй
7 0 2020-06-23 40 Дэлгэрэнгүй
8 0 2020-06-23 27 Дэлгэрэнгүй
9 0 2020-06-19 33 Дэлгэрэнгүй
10 22 2020-06-18 11 Дэлгэрэнгүй
11 0 2020-06-17 32 Дэлгэрэнгүй
12 0 2020-06-13 33 Дэлгэрэнгүй
13 0 2020-06-10 33 Дэлгэрэнгүй
14 0 2020-06-10 36 Дэлгэрэнгүй
15 0 2020-06-08 41 Дэлгэрэнгүй