Буцах

Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 0 2020-07-09 41 Дэлгэрэнгүй
2 19 2020-07-08 43 Дэлгэрэнгүй
3 14 2020-07-08 53 Дэлгэрэнгүй
4 0 2020-07-07 80 Дэлгэрэнгүй
5 0 2020-07-07 66 Дэлгэрэнгүй
6 21 2020-07-07 25 Дэлгэрэнгүй
7 0 2020-07-07 58 Дэлгэрэнгүй
8 0 2020-07-07 43 Дэлгэрэнгүй
9 22 2020-07-07 10 Дэлгэрэнгүй
10 0 2020-07-07 52 Дэлгэрэнгүй
11 0 2020-07-06 54 Дэлгэрэнгүй
12 16 2020-07-06 58 Дэлгэрэнгүй
13 0 2020-07-04 58 Дэлгэрэнгүй
14 0 2020-07-03 43 Дэлгэрэнгүй
15 11 2020-06-24 36 Дэлгэрэнгүй