Буцах

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 18 2020-06-06 90 Дэлгэрэнгүй
2 16 2020-06-06 158 Дэлгэрэнгүй
3 19 2020-06-05 62 Дэлгэрэнгүй
4 22 2020-06-05 7 Дэлгэрэнгүй
5 15 2020-06-04 64 Дэлгэрэнгүй
6 17 2020-05-29 96 Дэлгэрэнгүй
7 21 2020-05-21 30 Дэлгэрэнгүй