Буцах

Гачуурт тосгоны эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 17 2020-06-06 65 Дэлгэрэнгүй
2 12 2020-06-04 51 Дэлгэрэнгүй
3 8 2020-06-03 49 Дэлгэрэнгүй
4 14 2020-06-03 41 Дэлгэрэнгүй
5 15 2020-06-03 55 Дэлгэрэнгүй
6 13 2020-06-02 37 Дэлгэрэнгүй
7 10 2020-06-02 74 Дэлгэрэнгүй
8 19 2020-05-30 44 Дэлгэрэнгүй
9 19 2020-05-29 23 Дэлгэрэнгүй
10 22 2020-05-28 9 Дэлгэрэнгүй
11 17 2020-05-27 36 Дэлгэрэнгүй
12 16 2020-05-26 30 Дэлгэрэнгүй
13 21 2020-05-26 15 Дэлгэрэнгүй
14 18 2020-05-26 24 Дэлгэрэнгүй
15 21 2020-05-25 30 Дэлгэрэнгүй