Буцах

Гачуурт тосгоны эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 17 2020-07-08 80 Дэлгэрэнгүй
2 21 2020-07-08 20 Дэлгэрэнгүй
3 21 2020-07-07 35 Дэлгэрэнгүй
4 22 2020-07-07 14 Дэлгэрэнгүй
5 8 2020-07-07 56 Дэлгэрэнгүй
6 19 2020-07-07 30 Дэлгэрэнгүй
7 18 2020-07-06 27 Дэлгэрэнгүй
8 10 2020-07-05 81 Дэлгэрэнгүй
9 16 2020-07-04 30 Дэлгэрэнгүй
10 12 2020-07-02 54 Дэлгэрэнгүй
11 13 2020-06-27 38 Дэлгэрэнгүй
12 15 2020-06-22 56 Дэлгэрэнгүй
13 16 2020-06-21 32 Дэлгэрэнгүй
14 19 2020-06-19 49 Дэлгэрэнгүй
15 18 2020-06-19 43 Дэлгэрэнгүй