Буцах

Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 21 2020-07-08 24 Дэлгэрэнгүй
2 22 2020-07-07 19 Дэлгэрэнгүй
3 16 2020-07-07 101 Дэлгэрэнгүй
4 0 2020-07-05 23 Дэлгэрэнгүй
5 15 2020-07-04 47 Дэлгэрэнгүй
6 17 2020-06-27 43 Дэлгэрэнгүй
7 19 2020-06-11 25 Дэлгэрэнгүй