Буцах

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 0 2020-07-09 28 Дэлгэрэнгүй
2 0 2020-07-07 33 Дэлгэрэнгүй
3 0 2020-07-07 41 Дэлгэрэнгүй
4 0 2020-07-07 37 Дэлгэрэнгүй
5 2 2020-07-04 21 Дэлгэрэнгүй
6 0 2020-06-29 42 Дэлгэрэнгүй
7 0 2020-06-20 34 Дэлгэрэнгүй
8 0 2020-06-15 52 Дэлгэрэнгүй
9 0 2020-06-07 44 Дэлгэрэнгүй