Буцах

Багахангай дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 2 2020-07-09 28 Дэлгэрэнгүй
2 19 2020-07-08 29 Дэлгэрэнгүй
3 21 2020-07-06 23 Дэлгэрэнгүй
4 0 2020-06-24 29 Дэлгэрэнгүй
5 16 2020-06-22 50 Дэлгэрэнгүй
6 0 2020-06-18 43 Дэлгэрэнгүй
7 17 2020-06-15 32 Дэлгэрэнгүй