Буцах

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Шуурхай хурлын дугаар Биелэлт оруулсан огноо Үзсэн тоо Үйлдэл
1 18 2020-06-06 41 Дэлгэрэнгүй
2 22 2020-06-05 18 Дэлгэрэнгүй
3 19 2020-06-05 178 Дэлгэрэнгүй
4 15 2020-06-03 77 Дэлгэрэнгүй
5 16 2020-06-03 70 Дэлгэрэнгүй
6 17 2020-05-30 64 Дэлгэрэнгүй
7 19 2020-05-30 52 Дэлгэрэнгүй