Буцах

Зочид буудал, жуулчны бааз, амралт, сувилалын газрын үйл ажиллагаан мөрдөх тусгай горим

Сувилалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрэгжүүлж ажиллана уу!