"Эрүүл шүд-эрүүл хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрийн мэдээлэл

“Нийслэлийн шүд угаалтын аварга” баг тодруулах тэмцээн зохион байгуулагдана.

Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 онд баталсан “Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөл...

Дэлгэрэнгүй

"Эрүүл шүд- Эрүүл хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрт 2019.06.21-ний өдрийн байдлаар 4547...

"Эрүүл шүд- Эрүүл хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрт 2019.06.21-ний өдрийн байдлаар 45471 хүүхэд хамрагдаад...

Дэлгэрэнгүй

“Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрт 2019 онд 2-6 насны зорилтот бүлэг ха...

“Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрт 2019 онд 2-6 насны зорилтот бүлэг хамрагд...

Дэлгэрэнгүй