"Эрүүл шүд-эрүүл хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрийн мэдээлэл

Зочид буудал, жуулчны бааз, амралт, сувилалын газрын үйл ажиллагаан мөрдөх тусга...

Сувилалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрэгжүүлж ажиллан...

Дэлгэрэнгүй