Буцах

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс


Хэлтсийн чиг үүрэг:
Улсын төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний стратеги болон тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан нийслэлийн хэмжээнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж буй эрүүл мэндийн байгууллагыг төлөвлөлт, санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр ханган ажиллах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.