Буцах

Статистик, мэдээллийн хэлтэс


Хэлтсийн чиг үүрэг:
Нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, эргэн мэдээлэх, мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр ханган ажиллах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.