Буцах

Гадаад хэлний сургалт

                                                           Англи хэлний сургалт 

НЭМГ-ын мэргэжилтнүүдийн дунд англи хэлний сургалт зохион байгуулав. Англи хэлний сургалтыг “Wizard” Англи хэлний сургалтын төвтэй хамтран НЭМГ-ын хэмжээнд 2019 оны 05-р сарын 07-ний өдрөөс 07-р сарын 02-ны хооронд анхан болон дунд түвшинд хуваан долоо хоногт 2-3 удаа хичээллэж англи хэлний түвшингээ сайжрууллаа.   

 

 

 

Сургалтын төгсгөлд анхан болон дунд шатны сургалтын гэрчилгээг тус бүр 5 нийт 10 суралцагч хүлээн авч амжилтаа ахиуллаа.